Login

Malaysia: East Peninsular

평균
156
점수

Pulau Redang & Pulau Lang Tengah

다이빙+스노클

이 지역의 평균 평가 점수:

상단의 점수는 이 지역 모든 그린 핀 회원의 지난 18개월간의 평균 점수입니다. 점수는 0점(환경에 무해)부터 최대 330점까지입니다. 점수가 낮을수록 좋습니다. 그래프는 각 행동 수칙(COC)의 평균 점수를 나타내며, 빨간색 선은 가장 높은 점수를 의미합니다.

각 COC점수는 가장 환경에 위험한 활동이 높은 숫자의 점수로 가중됩니다. 이것은 영향이 어디서 발생하는지 알 수 있게 해줍니다. 더 많은 정보를 보려면 '평가'페이지를 참고하세요.

'활성' - 지난 18개월간 평가된 회원

'비활성' - 지난 18개월간 평가되지 않은 회원

'정지' - 홈페이지에 표시되지 않은 회원

가입 회원 Pulau Redang & Pulau Lang Tengah

 • DM SCUBA DIVE TEAM

  Tel: 0123703752
  Address: 2-3-1 Jalan Setia Prima G U13/G Seksyen U13 Setia Alam 40170 SHah Alam Selangor Malaysia, East Peninsular, Malaysia
 • Dive Redang Island

  Tel: +6096242158; +6096261189
  Address: 2A Jalan Syed Hussin, 20100 Kuala Terengganu, Terengganu, East Peninsular, Malaysia
 • Leisure Scuba Redang

  Tel: +6096307788; +60193392999
  Address: 167 Jalan Bandar, Kuala Terengganu, 20100 Terengganu (Redang Reef Resort), East Peninsular, Malaysia
 • Redang Bay Dive Centre

  Tel: +6096302320
  Address: 131 Jalan Bandar, 20100 Kuala Terengganu, East Peninsular, Malaysia
 • Summer Bay Lang Island Resort

  Tel: +6096313366,
  Address: 219-E, Hotel Ming Paragon, Jalan Sultan Zainal Abidin, 20000 Kuala Terengganu, Terengganu. Malaysia, East Peninsular, Malaysia
 • The Taaras Beach & Spa Resort

  Tel: +60173140652
  Address: THE TAARAS – Beach & Spa Resort PO Box 126., East Peninsular, Malaysia